AR2-A-8D

                                                    

مشخصات کلی:

8 ورودی دیجیتال

5 خروجی دیجیتال

یک ورودی دمای PTC (دمای 50- تا 150 درجه)

2 ورودی سرعت بالا (حداکثر تا 400HZ)

دو نوع تغذیه 32VDC......18 و یا 100 .....240VAC

دارای LCD با قابلیت Mini HMI 

یک خروجی 18VDC-50 mA قابل استفاده برای ورودی های دیجیتال

امکان RTC قابل انتخاب

خروجی دیجیتال از نوع رله ای max 250VAC ,2A

ابعاد: 120x70x65 mm