کنترل رطوبت و دما

 

این کنترلر قادر است  دما و رطوبت را نمایش داده و نیز کنترل نماید . این کنترلر مناسب برای پرورش قارچ و گلخانه ها می باشد.

                                     

جهت دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.