پذیرش نمایندگی

شرکت فنی و مهندسی مانا صنعت نماینده انحصاری محصولات Gemo ترکیه در نظر دارد جهت افزایش پایانه های فروش مستقیم خود در شهرستانهای مختلف نماینده فعال بپذیرد،متقاضیان پذیرش نمایندگی می توانند از طریق تماس با شرکت نسبت به ارسال درخواست خود اقدام نمایند.